KO i KDO

Geodezja, teledetekcja, inwentaryzacja, plan urządzenia lasu...

Moderator: Moderatorzy

ODPOWIEDZ
ferszta
podleśniczy
podleśniczy
Posty: 290
Rejestracja: czwartek 14 gru 2023, 09:09
Lokalizacja: Norda

KO i KDO

Post autor: ferszta »

Na początku przypomnijmy definicje:
za IUL
"Drzewostany w klasie odnowienia KO są to drzewostany, które osiągnęły wiek
dojrzałości do odnowienia i w których rozpoczęto proces odnowienia rębniami złożonymi, a jednocześnie występuje w nich młode pokolenie o pożądanym składzie gatunkowym i dobrej jakości, pokryciu nie mniejszym niż 50%,
a w drzewostanach użytkowanych rębnią częściową gniazdową lub rębniami
gniazdowymi oraz stopniowymi – o pokryciu nie mniejszym niż 30%. Do
drzewostanów w klasie odnowienia mogą być również zaliczone drzewostany
młodsze, o stanie kwalifikującym je do przebudowy pełnej z zastosowaniem
rębni złożonych, w których jednocześnie występuje młode pokolenie spełniające wyżej wymienione kryteria; w drzewostanach zaliczonych do klasy odnowienia jako pierwszy w opisie taksacyjnym ujmowany jest starodrzew, a następnie warstwy młodego pokolenia"

Do drzewostanów w klasie do odnowienia KDO zalicza się te, w których rozpoczęto
już proces odnowienia z zastosowaniem rębni złożonych (w zasadzie w ubiegłym okresie gospodarczym), lecz które nie spełniają kryteriów klasy odnowienia, wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu. Dalsza kontynuacja cięć rębnych jest w nich możliwa po uprzednim wprowadzeniu (uzupełnieniu) młodego pokolenia pod okapem drzewostanu. Okres uprzątnięcia w drzewostanach
w klasie do odnowienia jest zbliżony do przyjętego okresu odnowienia. Przy
opisywaniu drzewostanów w klasie do odnowienia, podobnie jak w klasie odnowienia, ujmuje się najpierw starodrzew, a następnie istniejące młode pokolenie

i dla uzupełnienia dotąd często pomijana kategoria budowy pionowej:
Drzewostany o budowie przerębowej BP

Czy w dobie gdy struktura klas wieku zaczyna tracić na znaczeniu , a na horyzoncie pojawiają się jednostki kontrolne posługiwanie się tymi kategoriami ma znaczenie ? Czy raczej zaciemniają obraz?
ODPOWIEDZ