wężyk w adresie leśnym

SILP, BIP, ACER, GIS, Raporty, mapy numeryczne...

Moderator: Moderatorzy

Awatar użytkownika
Piotrek
Admin
Admin
Posty: 95590
Rejestracja: sobota 28 maja 2005, 00:00
Lokalizacja: ze wsząd
Kontakt:

Post autor: Piotrek »

PS. W uzupełnieniu dla mysz leśna - informacje ze strony Wikipedii opierają się na Instrukcji Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 15; § 16 ust. 1, 2 ( https://www.lasy.gov.pl/pl/publikacje/c ... cz%201.pdf - strona 32 i następne)
§ 15
Z występujących na gruncie wyłączeń taksacyjnych tworzy się pododdziały lub liniowe wyłączenia literowane ze znakiem „~”, przestrzegając następujących wytycznych:
1. Na gruntach nieleśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, ustalonych zgodnie z wytycznymi ujętymi w § 13 ust. 2–5 niniejszej instrukcji, tworzy się:
1) liniowe wyłączenia literowane ze znakiem „~”– dla liniowych szczegółów sytuacji wewnętrznej o szerokości od ponad 2 do 10 m włącznie (dotyczy to np. linii energetycznych, rurociągów lub niewydzielonych jeszcze ze stanu posiadania cieków podstawowych); powierzchnię na mapie gospodarczej wykazuje się dla każdego takiego szczegółu oddzielnie, a w opisie taksacyjnym przypisuje się im małe litery alfabetu łacińskiego (patrz § 16 ust. 2 niniejszej instrukcji), poprzedzone znakiem „~”;
2) pododdziały – dla pozostałych wyłączeń taksacyjnych, którym przypisuje się małe litery alfabetu łacińskiego (patrz § 16 ust. 2 niniejszej instrukcji).
2. Na gruntach leśnych (zalesionych i niezalesionych) oraz związanych z gospodarką leśną tworzy się:
1) liniowe wyłączenia literowane ze znakiem „~”– dla liniowych szczegółów sytuacji wewnętrznej o szerokości od ponad 2 do 10 m włącznie (rowy, li-nie, drogi); powierzchnię na mapie gospodarczej wykazuje się dla każdego takiego szczegółu oddzielnie, a w opisie taksacyjnym przypisuje się im małe litery alfabetu łacińskiego (patrz § 16 ust. 2 niniejszej instrukcji), poprzedzone znakiem „~”;
2) pododdziały – dla pozostałych wyłączeń taksacyjnych, którym przypisuje się małe litery alfabetu łacińskiego (patrz § 16 ust. 2 niniejszej instrukcji), pod warunkiem, że spełniają następujące kryteria powierzchniowe:
a) bez względu na powierzchnię w odniesieniu do: rezerwatów, wylesień gruntów wyłączanych z produkcji, powierzchni doświadczalnych, szczegółów liniowych o szerokości ponad 10 m, gruntów położonych w granicach stanowiących przedmiot sporu sądowego (tak zwanych gruntów spornych), wyłączeń taksacyjnych uwarunkowanych podziałem administracyjnym, zadrzewień i zakrzewień (sklasyfikowanych jako Lz), budynków i budowli (gruntów pod budynkami i budowlami),
b) nie mniej niż 0,10 ha: grunty leśne wśród gruntów nieleśnych (mniejsze powierzchnie zalicza się do zadrzewień), niektóre grunty związane z gospodarką leśną (szkółki leśne, miejsca składowania drewna, parkingi leśne i urządzenia turystyczne), grunty leśne niezalesione objęte szczególną ochroną lub przeznaczone do małej retencji wodnej,
c) nie mniej niż 0,25 ha: wyłączenia uwarunkowane wyznaczeniem na gruncie granic obszarów Natura 2000 (dotyczy też priorytetowych siedlisk przyrodniczych, dla których wyznaczono dany obszar Natura 2000, przy czym mniejsze zalicza się do osobliwości przyrodniczych), poletka łowieckie, plantacje choinek lub krzewów oraz istniejące pasy biologicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego,
d) nie mniej niż 0,50 ha: płaty siedlisk różniących się zdecydowanie od siedlisk je otaczających, w tym łęgi lub olsy wśród siedlisk borowych oraz siedliska przyrodnicze w granicach ustalonych podczas prac siedliskowych (patrz też zapis § 8 pkt 6 niniejszej instrukcji), plantacje drzew, grunty nie-zalesione przeznaczone do naturalnej sukcesji (lasy referencyjne), zręby, halizny, płazowiny (zrębów, halizn i płazowin nie wyłącza się w drzewostanach zaliczonych do KO, KDO, BP, a także w jednostkach kontrolnych) oraz wyłączenia taksacyjne o szczególnie zróżnicowanych cechach taksacyjnych, np. kępa drzewostanu rębnego wśród upraw i młodników,
e) nie mniej niż 1,00 ha w pozostałych wypadkach;
3) szczegóły liniowe o szerokości 2 m i mniejszej oraz szlaki operacyjne (niezależnie od szerokości) wnosi się na mapę gospodarczą, jeżeli mają znaczenie gospodarcze, lecz nie ustala się dla nich powierzchni; nie są to więc wyłączenia taksacyjne w znaczeniu niniejszej instrukcji;
4) w ramach pododdziałów mogą wystąpić powierzchnie niestanowiące wyłączeń, to jest te, które nie spełniły kryteriów powierzchniowych wyłączeń taksacyjnych; ich kontury, przyjęte symbole (np.: GNIAZDO, LUKA, KĘPA) oraz kolejne numery i powierzchnie (areał) powinny być odpowiednio odnotowane na mapie gospodarczej oraz opisie taksacyjnym drzewostanu (por. § 28 niniejszej instrukcji).
§ 16
1. Granice pododdziałów powinny być wyraźne i łatwe do identyfikacji w terenie. W razie potrzeby należy je oznaczać na wylotach i skrzyżowaniach „obrączkami” wykonywanymi na korze (na wysokości około 1,5 m) oraz znakami kierunkowymi. Ewentualny sposób dodatkowego oznaczania niewyraźnych granic pododdziałów ustala się podczas KZP.
2. Pododdziały oznacza się małymi literami alfabetu łacińskiego, z pominięciem liter: ą, ć, e, ę, ł, ń, ó, ś, u, ż, ź, w wypadku, gdy w ramach oddziału występuje taka liczba pododdziałów, że zachodzi potrzeba oznaczenia ich ponownie od początku alfabetu, wówczas oznaczenie pododdziału przyjmuje postać: ax, bx, cx,... itd., a następnie ay, by, cy,... itd. Podobnie jak pododdziały, lecz z poprzedzającym literę znakiem „~”, oznacza się liniowe wyłączenia literowane ze znakiem „~” (por. § 15 ust. 1 i 2 niniejszej instrukcji).
3. W miarę możliwości oznaczenie (adres) pododdziału należy przyjmować jak w poprzednim planie urządzenia lasu, z uwzględnieniem aktualizacji opisów taksacyjnych dokonanych w SILP-LAS (patrz § 19 niniejszej instrukcji).
4. Pododdziały gruntów spornych należy oznaczać kolejnymi dalszymi literami w oddziale po oznaczeniu pododdziałów o uregulowanym stanie posiadania.
5. Sposób ewentualnego oznaczenia gruntów stanowiących współwłasność Skarbu Państwa i osób fizycznych (lub osób prawnych) określa się podczas KZP, z zastrzeżeniem, iż powierzchnia współwłasności, a także miąższość na niej nie podlegają prostej redukcji wielkością udziału i nie są elementem planowania urządzeniowego, zaś ich ewentualne ujęcie do celów ewidencyjnych może mieć miejsce tylko w informacjach dodatkowych, zamieszczanych po podsumowaniu danych inwentaryzacyjnych i zestawień planu urządzenia lasu.
Poezja to opisanie uczuć słowami, a świata - uczuciami.
***Unless otherwise stated, my posts are my opinion, not official***
No trees were killed to send this message, however, a large number of electrons were terribly inconvenienced.

Awatar użytkownika
Blues Brothers
zastępca nadleśniczego
zastępca nadleśniczego
Posty: 3433
Rejestracja: niedziela 31 mar 2013, 17:46

Post autor: Blues Brothers »

Piotrek, Wikipedia - co komu na język przyniesie , poczytaj o PGL, ciekawe kto jest autorem.
Awatar użytkownika
Piotrek
Admin
Admin
Posty: 95590
Rejestracja: sobota 28 maja 2005, 00:00
Lokalizacja: ze wsząd
Kontakt:

Post autor: Piotrek »

Blues Brothers, dlatego dziwię się, że nikt nie dodał linku do źródła czyli IUL. Bo gdy podasz oficjalną IUL to już nie jest wtedy "co komu na język przyniosło", prawda?
Poezja to opisanie uczuć słowami, a świata - uczuciami.
***Unless otherwise stated, my posts are my opinion, not official***
No trees were killed to send this message, however, a large number of electrons were terribly inconvenienced.

Awatar użytkownika
mysz leśna
początkujący
początkujący
Posty: 51
Rejestracja: środa 28 maja 2008, 11:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: mysz leśna »

W BDL właśnie odpowiedzieli, że wydzielenia 812 -i, 812 -j, 814 -m były aktywne w 2019 roku, w danych na 2020 rok są nieaktywne (nie istnieją), powody 'wyłączenia' powinno znać Nadleśnictwo. O inne wydzielenia nie pytałem, ale może sytuacja jest taka sama.
Obserwacje przyrodnicze - baza danych do pobrania, v. 31.0 (2021-02-28)
Kalkulator fotoprzyrodniczy
A co to ?? A co to ?? A co to leci NAPRAWDĘ ? :wow:
Fichtel
zastępca nadleśniczego
zastępca nadleśniczego
Posty: 3609
Rejestracja: środa 15 paź 2008, 20:02
Lokalizacja: las-y

Post autor: Fichtel »

to sprzedaż... :wink:
DT=>Podleśniczy<=>Leśniczy
"Co się polepszy, to się popieprzy. Co się zbuduje, to się zrujnuje. Co się ustali, to się obali. Polak musi mieć łeb i dupę ze stali."
Awatar użytkownika
Piotrek
Admin
Admin
Posty: 95590
Rejestracja: sobota 28 maja 2005, 00:00
Lokalizacja: ze wsząd
Kontakt:

Post autor: Piotrek »

mysz leśna pisze:powody 'wyłączenia' powinno znać Nadleśnictwo
Napiszesz do nich?
Fichtel pisze:to sprzedaż... :wink:
Niekoniecznie... :wink:
Poezja to opisanie uczuć słowami, a świata - uczuciami.
***Unless otherwise stated, my posts are my opinion, not official***
No trees were killed to send this message, however, a large number of electrons were terribly inconvenienced.

Awatar użytkownika
mysz leśna
początkujący
początkujący
Posty: 51
Rejestracja: środa 28 maja 2008, 11:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: mysz leśna »

Piotrek pisze:Napiszesz do nich?
Nie. Chodziło mi głównie o to, czy to nie błąd. Jeżeli to sprzedaż, to bardzo niedobrze, bo Puszczy Białowieskiej nie powinno się rozsprzedawać.
Obserwacje przyrodnicze - baza danych do pobrania, v. 31.0 (2021-02-28)
Kalkulator fotoprzyrodniczy
A co to ?? A co to ?? A co to leci NAPRAWDĘ ? :wow:
Awatar użytkownika
Piotrek
Admin
Admin
Posty: 95590
Rejestracja: sobota 28 maja 2005, 00:00
Lokalizacja: ze wsząd
Kontakt:

Post autor: Piotrek »

mysz leśna pisze:Jeżeli to sprzedaż, to bardzo niedobrze, bo Puszczy Białowieskiej nie powinno się rozsprzedawać.
Pod słowem sprzedaż należy w przypadku LP rozumieć raczej "zamianę". Nie słyszałem o pozbyciu się gruntów w drodze sprzedaży przez LP.
Poezja to opisanie uczuć słowami, a świata - uczuciami.
***Unless otherwise stated, my posts are my opinion, not official***
No trees were killed to send this message, however, a large number of electrons were terribly inconvenienced.

ODPOWIEDZ